Badminton

V připadě zájmu o tento sport kontaktujte pana RNDr. Antonína Smrže,

telefon - 603 819 494.